top of page

Fedezd fel Afrikát

Szeretünk és tudunk Afrikáról beszélni.

 

A globalizáció a világ határait összeszűkítette és ezáltal ma egymástól földrajzilag távol eső népekkel kerülünk nap, mint nap kapcsolatba. Így az afrikai kontinens problémáinak megértése, az ott élő emberek és ott létező kultúrák megismerése is mindannyiunk számára fontos. 

 

Más kultúrák hagyományos érték-, hit- és erkölcsi rendszerének ismertetésével, a tanulás fontosságának hangsúlyozásával bemutatjuk, hogy ezek elsőrangú, egyetemes értéket képviselnek, s ennek felismerése nemcsak a felnőtteket, de a gyerekeket is elgondolkodtatja. 

get to know.jpg
IMG_9907.jpg

A hallgatóság egy-egy előadás során gazdagabb, mélyebb, tényeken alapuló, a valósághoz közel álló, konkrét ismeretekkel gazdagodik, és átértékelheti azokat a sztereotípiákat, amelyekkel korábban rendelkezett Afrikáról. Előfordul, hogy a látottakon és hallottakon megdöbben, de akkor is gondolatébresztő ismeretekkel távozik.

 

A visszajelzések alapján úgy tapasztaljuk, hogy munkásságunk eredményeként egy előadás után egy-egy ember adott esetben a saját helyzetét is más megvilágításban láthatja, értékelheti. 

Előadásaink szemléletformáló hatásának köszönhetően hallgatóságunk jelentős része érdeklődik a Nyugat-Afrikában folytatott tevékenységünk iránt és válik egy-egy nyomorban élő gyermek oktatásának, és így a családja társadalmi felemelkedésének támogatójává. Az adományozás, az önzetlen jótékonykodás, az önkéntes munka társadalmi igényére, a társadalmi felelősség felismerésére hívjuk fel a figyelmet, de egyben sikerélményt és örömforrást is nyújtunk az abban résztvevők számára.

 

Előadásaink társadalmi hatásaként hallgatóságunk általában megértőbbé, el- és befogadóbbá válik, és könnyebben fogadja el az emberek és a kultúrák sokszínűségét.

 

Magyar és angol nyelvű előadásokat is vállalunk.

IMG_9884.jpg

   Programjaink

bottom of page