top of page

Gyermekeket támogatunk

Az oktatáshoz való jog nemcsak egy deklarált emberi jog. Alapvető fontosságú a sikeres élethez és növeli az értelmes munkához jutás esélyét; elengedhetetlen a nyomor körének megszakításához. Az egyének, családok, a közösségek és a nemzet hasznát szolgálja, és maradandó változást eredményezhet.

Civilizált világunkban az oktatást magától értetődőnek tekintjük, amely mindenki számára elérhető. Afrikában a gyermekek gyakran nem férnek hozzá az oktatáshoz, mivel a szülők és a közösség hozzáállása és a tradíciók akadályozzák őket az iskolába járásban. A gyermekek gyakran nagy családokból származnak, és a legerősebbeket és legegészségesebbeket elküldik dolgozni, hogy pénzt keressenek a család számára. Különösen az általános iskola felsőbb osztályaiba járó lányok küzdenek az alapfokú oktatás befejezésével, mivel segíteniük kell testvéreik felnevelésében, ellátásukban, valamint a főzésben, mosásban, takarításban és gyakran korai gyerek-házasságra kényszerítik őket.

A gyermekek számára az oktatás biztosításához állandó pénzügyi forrás szükséges. A családok gyakran, még ha akarnák sem tudják az iskolai díjakat fizetni, nem tudják támogatni a gyermekük tanulását.

HL7-1.jpg

Fő célunk olyan szponzorokat találni, akik fizetik a gyermek tandíját. A gyerekeket nemcsak magánszemélyek, hanem cégek, iskolai közösségek is támogathatják.

Egy évre szóló jelképes örökbefogadást kérünk, a javasolt havi támogatási összeg minimum 12 hónapig történő fizetésével. A fizetés történhet havonta, negyedévente, félévente vagy előre egy évre.

Személyre szóló csomagok küldésére is van lehetőség (iskolaszerekkel, ruházattal, játékokkal), melyet rendszeresen eljuttatunk a gyermeknek. A támogatási szándék megszűnését, kérjük a megszűnést megelőzően legalább 3 hónappal jelezni.

Nem segélyt osztunk, hanem tandíjat fizetünk jó bizonyítványért, fejlődését cserébe.

A gyerekeknek a programba kerüléshez és abban maradáshoz az alapítvány által megkívánt minimum tanulmányi eredményt kell érniük. Amennyiben ezt kétszer egymás után nem érik el, vagy megbuknak, kiesnek a programból, kivéve, ha a rossz eredmény betegség vagy valamely családi esemény bekövetkezte miatt alakul ki.

 

Lehetőséged van segíteni és egy rendkívüli élmény részesévé válni!

IMG_9748.jpg

Programjaink

bottom of page