top of page

Kinderen sponsoren

"De mens streeft er in wezen naar goed te zijn. Men houdt ervan om anderen te glimlachen en te glimlachen om mensen in nood te helpen. Het is vooral belangrijk om onze aandacht te richten op degenen die, zonder ons, zonder enige hulp niet eens in staat zouden zijn om hun dromen te achterhalen en hun doelen niet te bereiken. Zelfs als onze opties klein zijn, kunnen we als "pleegouder" van een kind de basis leggen voor hun toekomst, want kennis is de grootste schat en goed zijn is een ervaring ."  

 

( Edina Tarr, kindersponsor )

Get involved -Child support.jpg
Könyvtar_-_esetleg_programfoto.jpg

Al vele jaren doe ik met veel plezier mee aan het humanitaire programma van de Africa Another Way Foundation  als aanhanger. Ik kan een actieve rol spelen in de buitengewoon nobele doelstellingen van de stichting, met een bijzondere nadruk op onderwijs: het bieden van lichamelijk en geestelijk welzijn aan Afrikaanse kinderen die in diepe armoede leven en die zonder de betrokkenheid van de stichting geen toegang tot basisonderwijs zouden hebben. Maar via de Stichting kan ik kleine kinderen voor een veel langere tijd helpen, tot aan het afstuderen en daardoor kan ik ze helpen om betere kansen op werk te vinden. De leden en vrijwilligers  geven direct inzicht in het dagelijkse leven van Afrikaanse families, de hilarische en hartverscheurende spannende, kleurrijke reisverslagen en nieuwsbrieven en verhalen. Hun regelmatige culturele programma's zorgen voor een aangename sfeer en hun optredens bezorgen ons onvergetelijke ervaringen. Ik ben onder de indruk van de onbaatzuchtigheid, bereidheid en doorzettingsvermogen van de medewerkers van de stichting. Ik wens dan ook een goede gezondheid voor hun verdere kwaliteitswerk!

(GI, kindsponsor)

Je hebt de kans om te helpen en deel uit te maken van een buitengewone ervaring.

Wij betalen geen hulp: wij betalen schoolgeld in ruil voor goede schoolresultaten en ontwikkeling!

 

Niet-financiële donaties voor de sponsorkinderen  zal eenmaal per jaar aan de kinderen worden bezorgd, na voorafgaande kennisgeving van de mogelijkheid aan de sponsors.  

 

De kosten kunnen worden betaald  maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. HUF 500 (ca.  €1,30) wordt van elke maandelijkse bijdrage gebruikt om de werkingskosten van het programma te financieren (bankkosten, kosten voor het verzenden van geld, vergoedingen voor lokale hulp, prijzen voor goed leren).

könyvtar2.jpg

Er kunnen sponsorgelden betaald worden

 • via overschrijving naar onze: ​​​

  • HUF​ rekening

   • Naam van de bank: K en H Bank;

   • Rekeninghouder: Afrika Másként Alapítvány

   • Swift-code: OKHB HUHB; 

   • IBAN: HU19 1040 0872 5052 6751 6883 1003, 

  • EUR-rekening

   • Rekeninghouder: Afrika Másként Alapítvány

   • Swift-code: TRWIBEB1XXX; 

   • IBAN: BE70 9674 9170 8625, 

 • via PayPal 

bottom of page