top of page

Educatieve projecten

Ons doel is om buiten de klas les te geven. Veel kinderen hebben de omgeving waarin ze leven nog nooit gezien. Studies hebben aangetoond dat kinderen meer leren als ze samen dingen doen buiten de klas in een andere omgeving. We steunen de school financieel zodat ze buitenschoolse activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren.

bottom of page