top of page

Ontwikkelingsprojecten

Klaslokalen zijn vaak  overvol en het is niet ongebruikelijk om  80 kinderen in één klas te hebben. Niet alleen zijn kinderen  gedwongen om met z'n vijven  op een bankje te zitten, bedoeld voor twee leerlingen, maar belangrijker nog, ze krijgen niet de nodige focus van de leraar.  Dit komt hun ontwikkeling niet ten goede en zij  hebben vaak moeite om toegewijd te blijven aan hun leerproces. Studies hebben een duidelijk verband aangetoond tussen schoolfaciliteiten en de leerresultaten van kinderen.​

We willen dat alle kinderen een leven lang onderwijs krijgen, in een veilige en verzorgende leeromgeving. Wij ondersteunen scholen praktisch en  financieel om hun  leeromgeving door implementatie  sanitaire voorzieningen en om de hygiëne te verbeteren, het opzetten van bibliotheken voor studenten en docenten  tevens toegang te hebben tot boeken en  internet, zodat ze gebruik kunnen maken van technologie en contact kunnen maken met de wereld. 

bottom of page